Automatska izrada rasporeda časova

RASPORED.EDU.RS Automatska izrada rasporeda časova

Za više od 17,000 škola u 80 i više zemalja širom sveta, Untis je sinonim za vrhunsku softverski podržanu izradu rasporeda časova.

Jedinstveni Untis algoritam generiše raspored potpuno automatski uzimajući u obzir Vaša uputstva

Interaktivna izmena rasporeda je laka uz brojne opcije za publikovanje rasporeda na Internetu ili papiru. U toku je prilagođavanje programa srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.

Untis je raspoloživ i u Untis Express verziji za manje zahtevne škole.

Više o Untis Express pogledajte ovde.