Podrška

RASPORED.EDU.RS Podrška

Licenciranim korisnicima nudimo podršku u sledećim oblicima:

Zainteresovanim grupama škola (opštinama) nudimo i izradu pilot projekta uvođenja Untis proizvoda na primeru škole po Vašem izboru.