Prezentacija

RASPORED.EDU.RS Prezentacija

  U beogradskom hotelu Park, 23 Aprila 2015 je održana prezentacija rešenja za raspored časova i elektronski dnevnik UNTIS.

U formi diskusione grupe i uz simultani prevod, prezentaciju su održali podpredsednik Untis GmbH, Christian Gruber i direktor Integra doo, Milutin Kažić.

Prikazane su osnovne i napredne funkcije programa Untis kao i servisa Web Untis sa elektonskim dnevnikom i moblinom aplikacijom Untis Mobile. Aktivno učešće predstavnika beogradskih osnovnih i srednjih škola je ključno doprinelo bogatoj diskusiji čiji se nastavci planiraju u okviru obuke ali i predstavljanju ovog rešenja u školama koje nisu prisustvovale prezentaciji.

U diskusiji su učestvovali predstavnici sledećih osnovnih škola:

kao i predstavnici gimnazija i srednjih stručnih škola:

Radnu arhivu sa prezentacije momožete reuzeti ovde.