Za više od 17,000 škola u 80 i više zemalja širom sveta, Untis je sinonim za vrhunsku softverski podržanu izradu rasporeda časova.

Jedinstveni Untis algoritam generiše raspored potpuno automatski uzimajući u obzir Vaša uputstva

  • Unesite razrede, nastavnike, učionice, predmete
  • Unesite vremenske zahteve
  • Unesite nedeljni fond časova
  • Blokirajte ili favorizujte određene termine
  • Više od 30 težinskih faktora
  • Više od 70 pojmova za dijagnozu i indikaciju anomalija
  • GENERIŠITE RASPORED ČASOVA
  • Objavite raspored…

Interaktivna izmena rasporeda je laka uz brojne opcije za publikovanje rasporeda na Internetu ili papiru. U toku je prilagođavanje programa srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.

Untis je raspoloživ i u Untis Express verziji za manje zahtevne škole.

Više o Untis Express pogledajte ovde.