Untis proizvodi se licenciraju nabavkom doživotne (lifetime) licence sa opcionim održavanjem i najmom proizvoda. Pri licenciranju se uzima u obzir broj đaka u školi kao ocena veličine škole, pa su škole rangirane na sledeći način:

Cenovnik lifetime licence možete preuzeti ovde.
Cenovnik naknada za održavanje možete preuzeti ovde. Održavanje je opciono i ne naplaćuje se prve godine po nabavci proizvoda.
Naknada za licnciranje putem godišnjeg najma odgovara dvostrukoj ceni održavanja