Licenciranim korisnicima nudimo podršku u sledećim oblicima:

  • kao jednodnevnu obuku za rad sa proizvodima
  • email prepisku i telefonsku podršku – bez ograničenja
  • izradu prvog rasporeda časova u saradnji sa našim analitičarom

Zainteresovanim grupama škola (opštinama) nudimo i izradu pilot projekta uvođenja Untis proizvoda na primeru škole po Vašem izboru.