Untis je do sada uspešno uveden u rad u Ekonomsko Trgovačku Školu, Bečej čije su karakteristike velika složenost nastavnog programa, veliki broj đaka i stalna potreba za dodatnim prostorom.

Untis je uveden i u osnovnoj školi za decu sa posebnim potrebama Sveti Sava, Šabac o čemu su napravljeni TV i štampani prilozi u lokalnim medijima.

U Beogradu, Untis koriste: